22 Farmaceutiska fakulteten

Dekanus: prof. Mathias Hallberg, 471 41 41
Prodekanus: doc. Anja Sandström, (utbildning på grund/avancerad nivå), tel. 471 50 26
Prodekanus: prof. Anders Backlund (utbildning på forskarnivå), tel. 471 44 98
Prodekanus: prof. Karl Michaëlsson (infrastruktur), tel. 611 95 45
Prodekanus: prof. Christel Bergström, 471 41 18
Kansli: Se 3.11.2

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats
http://www.farmfak.uu.se/