22 Farmaceutiska fakulteten

Dekan: professor Mathias Hallberg
Prodekan: professor Anja Sandström (utbildning på grund/avancerad nivå)
Prodekan: professor Peter Stålberg (utbildning på forskarnivå)
Prodekan: professor Tove Fall (infrastruktur)
Prodekan: professor Christel Bergström (samverkan)
Kansli: Se 3.11.2

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats
https://www.medfarm.uu.se/