4.9 Ämnesbibliotek

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

All personal hittar du på någon av Avdelningarna för informationstjänst, media, lärande- och forskningsstöd och vetenskaplig kommunikation.

För platsansvarig avdelningschef, se respektive bibliotek.

Kontakt

Besöksadress
Carolina Rediviva
Postadress
Box 510, 751 20 Uppsala