4.11 Acta Universitatis Upsaliensis

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Förlagsadress: Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala University Publications, Uppsala universitetsbibliotek, Box 510, 751 20 Uppsala

Redaktionskommitté: prof. Helena Grennberg (ordf), överbibliotekarie Lars Burman (vice ordf), prof. Göran Eidevall, prof. Minna Gräns, prof. Leif Jansson, prof. Anders Backlund, prof. Sharon Rider, univ.lektor Annette Månsson, prof. Johan Tralau, prof. Gunnar Ingelman, prof. Brita Svensson.

Sekreterare:
Annika Windahl Pontén
E-post: annika.windahlponten@ub.uu.se
Telefon: 0701-67 95 06

Kontakt:
Mattias Bolkéus Blom
E-post: mattias.blom@ub.uu.se
Telefon: 0704-25 00 22


För beställning av publikationer använd acta@ub.uu.se eller webbeställning www.ub.uu.se/actashop

Kontakt

Besöksadress
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress
Box 510, 751 20 UPPSALA