Karin Boye-biblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Platsansvarig avdelningschef: Cecilia Bäckstrand

All personal hittar du på någon av Avdelningarna för informationstjänst, media, lärande- och forskningsstöd och vetenskaplig kommunikation.

Fjärrlån: fjarrlan@ub.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress
Box 637, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 7010
E-post
karinboyebiblub.uu.se
Webbplats
http://www.ub.uu.se/