Carolinabiblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Platsansvarig avdelningschef: Cecilia Bäckstrand

All personal hittar du på någon av Avdelningarna för informationstjänst, media, lärande- och forskningsstöd och vetenskaplig kommunikation.

Fjärrlån: fjarrlan@ub.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Carolina Rediviva,
Postadress
Box 510, 751 20 Uppsala
Telefonnummer
018-471 3949
E-post
carolinabiblub.uu.se
Webbplats
http://www.ub.uu.se/