4.3 Avdelningen för digitalisering

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Kontakt

Besöksadress
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress
Box 510, 751 20 UPPSALA
Avdelningschef
Daniel Wadskog 018-471 6049

Anställda och övriga verksamma