Uppsala University Publications

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala University Publications: acta@ub.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Carolina Rediviva
Postadress
Box 510, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 7493
E-post
actaub.uu.se
Webbplats
http://www.ub.uu.se/upu

Anställda och övriga verksamma