Ångströmbiblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Platsansvarig avdelningschef: Heléne Linder

All personal hittar du på någon av Avdelningarna för informationstjänst, media, lärande- och forskningsstöd och vetenskaplig kommunikation.

Lev.adress: Regementsv. 1, 752 37

Kontakt

Besöksadress
Lägerhyddsv. 1
Postadress
Box 526, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2920
E-post
angstrombiblub.uu.se
Webbplats
http://www.ub.uu.se