Geo-biblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Platsansvarig avdelningschef: Cecilia Bäckstrand

All personal hittar du på någon av Avdelningarna för informationstjänst, media, lärande- och forskningsstöd och vetenskaplig kommunikation.

Kontakt

Besöksadress
Villav. 16, 752 36 Uppsala
Postadress
Box 510, 751 20 Uppsala
Telefonnummer
018-471 3900
E-post
geobiblub.uu.se
Webbplats
http://www.ub.uu.se