Medicinska biblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Platsansvarig avdelningschef: Heléne Linder

All personal hittar du på någon av Avdelningarna för informationstjänst, media, lärande- och forskningsstöd och vetenskaplig kommunikation.

Kontakt

Besöksadress
Akademiska sjukhuset, Ing. 61
Postadress
751 85 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 3900
E-post
fraga.biblioteketub.uu.se
Webbplats
http://www.ub.uu.se