4.7 Avdelningen för vetenskaplig kommunikation

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Kontakt

Besöksadress
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress
Box 510, 751 20 UPPSALA
Avdelningschef
Aina Svensson 018-471 7105

Anställda och övriga verksamma