4.10 Biblioteksnämnd

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Ordförande:
Coco Norén, prorektor

Sekreterare:
Sari Thunberg, administratör vid Uppsala universitetsbibliotek

Ledamöter:
Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek
Daniel Gillberg, planeringsdirektör vid Planeringsavdelningen
Jaan Grünberg, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen
Kira Stine Hansen, universitetsbibliotekarie Köpenhamns universitetsbibliotek, vicedirektör Det Kgl. Bibliotek
Johanna Hansson, bitr. överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek
Matts Olovsson, professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Charlotte Platzer Björkman, professor vid Institutionen för materialvetenskap
Kerstin Rydbeck, professor vid Institutionen för ABM

Studentrepresentanter:
Gustav Stark
Caroline Lindroth, doktorand

Personalorganisationer:
Kristina Carlsson, företräder SACO
Fia Wolters, företräder ST/OFR

Kontakt

Besöksadress
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress
Box 510, 751 20 UPPSALA