1.2.4 Universitetsdirektör

Ingår som en del av Universitetsledningen och ledningsråd

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats
https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N1-522

Anställda och övriga verksamma