1.2.3 Vicerektorer

Ingår som en del av Universitetsledningen och ledningsråd

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats
https://www.uu.se/om-uu/organisation-styrning/ledningsrad/

Anställda och övriga verksamma

Se avsnitt 1.4 för personernas funktion