1.2 Universitetsledningen och ledningsråd

Rektor är universitetets myndighetschef. Rektor har en ställföreträdare - benämnd prorektor - som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst, och som i övrigt ersätter rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.

Rektors ledningsråd är ett stödjande och rådgivande organ för rektor. Ledningsrådet består av rektor, prorektor, vicerektorerna, universitetsdirektören och tre representanter för universitetets studenter. Ledningsrådet fattar inte beslut. Det förutsätts dock att rektor samråder med ledningsrådet i viktigare principiella och strategiska frågor.


Sekretariat: se avd 3.11.1

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats
https://www.uu.se/om-uu/organisation-styrning/ledningsrad/