1.1.1 Förtroenderådet

Ingår som en del av Konsistoriet

För förberedande av ärenden om hedersmedlemskap och liknande frågor, om vilka särskilda föreskrifter ej finns utfärdade, har konsistoriet inrättat ett förtroenderåd med rektor som ordförande, prorektor och universitetsdirektören som självskrivna ledamöter samt ytterligare sex ledamöter.
De senare är f n konsistoriets ordförande och vice ordförande samt de tre vicerektorerna.

Kontakt

Postadress
Box 256, 75105 Uppsala