1.1 Konsistoriet

Konsistoriet, universitetets styrelse, ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter - vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Den operativa ledningen utövas av rektor vid Uppsala universitet. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Därutöver ingår ledamöter utsedda av lärare och studenter. Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt.

Ordf.: Anne Ramberg
Vice ordf.: Elisabeth Dahlin

Rektor: Anders Hagfeldt, professor
Ersättare för rektor som ledamot:
Coco Norén, prorektor, professor

Utsedda av regeringen (t o m 2023-04-30)
Förvaltningsdirektören Ulla Achrén
Barnombudsman Elisabeth Dahlin
Generaldirektör Björn Eriksson
Professorn Aarno Palotie
Advokaten Anne Ramberg
Professorn emeritus Gunnar Svedberg
Regissören Linus Tunström
Generaldirektören Helén Ängmo

Lärarrepresentanter: (t o m 2023-04-30)
Professor Lisa Ekselius
Professor Sven Widmalm
Professor Johan Elf

Suppleant:
professor Shirin Ahlbäck Öberg

Studentrepresentanter: (t o m 2023-06-30)
Adam Hallberg
Brendan Rajakumar Joseph
Cecilia Lindskog Whiteley

Suppleanter:
Inez Sigvardson (1:a suppleant)
Maja Mattiasdotter (2:a suppleant)

Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt:
Suzanne Borén-Andersson, systemansvarig (ST-ATF)
Robert Malmgren, studievägledare (SACO)
Mario Izquierdo, tekniker (SEKO)

Suppleanter:
Johanna Norberg Hägglund, universitetsadjunkt (SACO)
Peter Knutar, (ST-ATF)
XX (SEKO)

Huvudföredragande:
Caroline Sjöberg, universitetsdirektör

Sekreterare:
Linda Lundberg, akademisekreterare

Kontakt

Postadress
Box 256, 75105 Uppsala