1.1 Konsistoriet

Konsistoriet, universitetets styrelse, ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter - vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Den operativa ledningen utövas av rektor vid Uppsala universitet. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Därutöver ingår ledamöter utsedda av lärare och studenter. Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt.

Ordf.: Anne Ramberg
Vice ordf.: Elisabeth Dahlin

Rektor: Anders Hagfeldt, professor
Ersättare för rektor som ledamot:
Coco Norén, prorektor, professor

Utsedda av regeringen (t o m 2024-09-30)
Styrelseordföranden Casten Almqvist
Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin
Generaldirektören Björn Eriksson
Generaldirektören Agneta Karlsson
Professor Aarno Palotie
Advokat Anne Ramberg (ordförande)
Professor Sven Stafström
Förbundsdirektör Åsa Zetterberg

Lärarledamöter: (t o m 2026-04-30)
Professor Johan Elf
Professor Mia Phillipson
Professor Maria Ågren

Suppleant:
professor Matts Olovsson

Ledamöter som utses av studenterna: (t o m 2024-06-30)
Colin Andersson
Cecilia Lindskog Whiteley
Johannah Rybrant

Suppleanter:
Elsa Ewert (1:a suppleant)
Sofia Johansson (2:a suppleant)

Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt:
Suzanne Borén-Andersson, systemansvarig (ST-ATF)
Robert Malmgren, studievägledare (SACO)
Mario Izquierdo, tekniker (SEKO)

Suppleanter:
Lars Madej, universitetsadjunkt (SACO)
Peter Knutar, (ST-ATF)

Huvudföredragande:
Caroline Sjöberg, universitetsdirektör

Sekreterare:
Linda Lundberg, akademisekreterare

Kontakt

Postadress
Box 256, 75105 Uppsala