3.12.4 Löneenheten

Ingår som en del av HR-avdelningen

Uppsala universitet har en funktionsmejl för dig som medarbetare att använda vid alla former av lönerelaterade frågor. Här kommer du i direktkontakt med en lönespecialist som kan hjälpa dig att hantera dina frågor eller eventuella problem.

E-post: lon@uu.se

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjöldsväg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
lonuu.se
Webbplats
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=AF9

Anställda och övriga verksamma