3.12.1.1 Verksamhetsnära HR stöd vetenskapsområden

Ingår som en del av HR-avdelningen

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjöldsväg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma