3.12.3 HR-enhet Universitetsförvaltningen

Ingår som en del av HR-avdelningen

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjöldsväg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
hr-ufvuadm.uu.se
Webbplats
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=AF9
Stf. enhetschef
Sandra Isberg 018-471 3523

Anställda och övriga verksamma