3.12.2 HR-ledningsstöd

Ingår som en del av HR-avdelningen

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjöldsväg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=AF9

Anställda och övriga verksamma