3.7.6 Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö

Ingår som en del av Byggnadsavdelningen

Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö arbetar för en god och säker arbetsmiljö vid universitetet, och ett effektivt miljö- och klimatarbete. Utbildningar, informationsinsatser och processledning syftar till att hjälpa verksamheten att bedriva ett säkert och högkvalitativt arbete, och inspirera till att hitta egen drivkraft för arbetsmiljö- och miljöarbete.

Enheten jobbar med verksamhetsutveckling och projekt inom bland annat biosäkerhet, kemikaliefrågor, kemikaliehanteringssystemet KLARA, fysisk arbetsmiljö, strålskydd, laboratoriesäkerhet, systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöledningssystem samt för att minska miljö- och klimatpåverkan från universitetet.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postadress
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post
miljouu.se

Anställda och övriga verksamma