3.7.5.3 Hållbarhetsforum

Ingår som en del av Byggnadsavdelningen

Hållbarhetsforum är en plattform som är till för att inspirera till handling och strategiska förflyttningar inom hållbar utveckling.
Hållbarhetsforum ska vara en såväl fysisk som digital mötesplats som fungerar som en brygga mellan utbildning, forskning och handling.
Hållbarhetsforum är ett resultat av rektors beslut om att inrätta ett Green Office.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7 / von Kraemers allé 2, 751 05 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 Uppsala
Telefonnummer
018-471 2205
E-post
miljouu.se

Anställda och övriga verksamma