3.7.1 Enheten för administrativt schemastöd och tentamenssamordning

Ingår som en del av Byggnadsavdelningen

Enheten för administrativt schemastöd och tentamenssamordning handhar administrationen av universitetets schema- och lokalbokningssytem Time Edit samt samordningen av universitetets centrala tentamina.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postadress
Box 256, 751 05 Uppsala
Telefonnummer
018-471 1781
E-post
tentamensamordninguu.se

Anställda och övriga verksamma