3.7.4 Avdelningens stab

Ingår som en del av Byggnadsavdelningen

Avdelningsstaben arbetar i huvudsak med frågor som är universitetsövergripande såsom hyresavtalshantering bl. a. innefattande hyresförhandlingar, interna lokalupplåtelser och debitering av internhyra, budgetering och uppföljning av lokalkostnader samt lokalregister och ritningsarkiv. Enheten ansvarar även för ekonomi- och projektadministration av pågående lokalprojekt samt reviderar befintliga utvändiga skyltar vid behov. Vidare har enheten ansvar för avdelningens ekonomistyrning och uppföljning av verksamheten.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postadress
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post
lokaladministrationuu.se
Webbplats
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=342562777

Anställda och övriga verksamma