3.7.5 Lokalprojektenheten

Ingår som en del av Byggnadsavdelningen

Lokalprojektenheten arbetar med projektledning inom nybyggnation och ombyggnation av lokaler samt lokalutredningar och inventeringar.

Enheten medverkar till framtagande av planer och handlingar, beslutsunderlag och genomförande av lokalprojekten. Lokalprojektenheten ger råd, tips och stöd och följer verksamheten genom byggprocessens alla skeden, från idé till inflyttning.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postadress
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post
lokalprojektenhetenuu.se

Anställda och övriga verksamma