3.7.5 Lokalprojektenheten

Ingår som en del av Byggnadsavdelningen

Lokalprojektenheten hanterar lokalfrågor som projektledning vid om- och nybyggnadsprojekt.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postadress
Box 256, 751 05 Uppsala
Webbplats
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=342562777

Anställda och övriga verksamma