3.7 Byggnadsavdelningen

Byggnadsavdelningen arbetar aktivt med att skapa attraktiva och funktionella campusområden för universitetets verksamheter, studenter och anställda. Målsättningen är att skapa väl fungerande lokaler som är flexibla och kan anpassas efter hand som verksamheten förändras.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax
018-471 1708

Anställda och övriga verksamma