3.9.2 Enheten för informationsförsörjning, registratur och arkiv

Ingår som en del av Juridiska avdelningen

Dokumenthandläggare tar dagligen hand om och diarieför inkommande post/e-post samt handlingar och beslut i ärenden. Registrering sker i Uppsala universitets diarium W3D3. Uppgifterna i diariet är offentliga, vilket innebär att media och andra intresserade har rätt att ta del av dem.

Dokumenthandläggare har även hand om Uppsala universitets Centralarkiv (fysiskt arkiv samt e-arkiv).

Dokumenthandläggare ansvarar för:
- driften av det universitetsgemensamma ärende- och dokumenthanteringssystemet W3D3 samt angränsande stödsystem
- Uppsala universitets Centralarkiv (UUA) inkl. det centrala elektroniska arkivet (e-arkivet)
- information om registrerade ärenden
- service till allmänheten

Expeditionstider:
Måndag - fredag 09.00 - 11.30 samt 13.00 - 15.00
Klämdagar 10.00 - 12.00

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1500
Fax
018-109891
E-post
registratoruu.se
Webbplats
https://mp.uu.se/web/info/stod/utbildning-och-stod

Anställda och övriga verksamma