3.9.2.1 Dokumenthandläggare

Ingår som en del av Juridiska avdelningen

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1500
E-post
registratoruu.se
Webbplats
https://www.uu.se/medarbetare/aktuellt-for-alla/arkiv/2023-12-04-digitala-verktyg-underlattar-informationshanteringen

Anställda och övriga verksamma