3.9.2.1 Dokumenthandläggare

Ingår som en del av Juridiska avdelningen

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax
018-471 2000
E-post
registratoruu.se
Webbplats
https://mp.uu.se/web/info/stod/registrator

Anställda och övriga verksamma