3.9.1 Enheten för juridik

Ingår som en del av Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningens funktionsbrevlåda: juravd@uu.se
Frågor rörande disciplinärenden beträffande studenter: disciplin@uu.se

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma