3.14.3 Enheten för studie- och karriärvägledning

Ingår som en del av Studentavdelningen

Enheten för studie- och karriärvägledning arbetar med vägledning och service till studenter och blivande studenter i frågor som rör studier och karriär. Vi arbetar också med stöd och service till institutioner och fakulteter. De områden vi arbetar med är:
- Vägledning före, under och efter studierna
- Karriäraktiviteter genom UU Karriär och karriärportalen UU CareerGate
- Stöd till studenter med funktionsnedsättning
- Breddad rekrytering, lika villkorsfrågor och mångfaldsfrågor
- Produktion av utbildningsinformation
- Fortbildning för studievägledare vid Uppsala universitet

Se även www.uu.se/vagledning och www.uu.se/karriar.

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 4710
E-post
studentserviceuu.se
Webbplats
https://www.uu.se/student

Anställda och övriga verksamma