3.14.2.3 Stipendiekansliet

Ingår som en del av Studentavdelningen

Vid enheten för studieadministration, Studentavdelningen, finns gruppen Stipendiekansliet. Vi jobbar med universitetets stipendier. Studenter och forskare vid Uppsala universitet har varje termin möjlighet att söka en mängd stipendier. Ett fåtal stipendier kan också studenter och forskare vid andra universitet och högskolor i landet söka.

Vi ger allmänna råd och stöd i frågor om stipendier. Stödet riktar sig både till studenter och anställda.

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 4750
E-post
stipendieruu.se
Webbplats
https://www2.uu.se/student/bostad-och-ekonomi/stipendier

Anställda och övriga verksamma