3.14.2 Enheten för studieadministration

Ingår som en del av Studentavdelningen

Enheten för studieadministration arbetar med delar av den universitetsövergripande studieadministrationen och stödjer det studieadministrativa arbetet vid institutioner och fakulteter.
De områden vi arbetar med:
- antagning till kurser och program
- utfärdande av examens- och kursbevis samt verifiering av utfärdade examina
- tillgodoräknande av utländska utbildningar för generella examina
- stöd och support till systemanvändare i NyA-webben, Ladok och Selma
- universitetets stipendier
- vi ger också allmänna råd och stöd i frågor inom vårt kompetensområde - det kan gälla allt ifrån tillämpning i regeltolkning till enstaka fall. Stödet riktar sig både till studenter och anställda.

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma