3.11.3.3 Enheten för studentservice

Ingår som en del av Områdeskanslier

Enhetschef: Anna-Carin Lundqvist

Enheten för studentservice ger stöd och service till alla studenter som läser på teknisk naturvetenskaplig fakultet. Enheten ansvarar för att samordna serviceutbudet vid de olika campusområdena, fakultetens schemaläggning, frågor kring internationella studenter, karriärcoachning och webbinformation. Enheten ansvarar också för fakultetens arbete med likabehandling av studenter. Programadministration och programstudievägledning för ingenjörsprogrammen ligger på enheten för studentservice.

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress
Box 536, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 3103
E-post
reception-angstromuu.se
Webbplats
http://teknat.uu.se/utbildning/student/stod-och-service/studentservice-angstrom#0

Anställda och övriga verksamma