3.11.2 Kansliet för medicin och farmaci

Ingår som en del av Områdeskanslier

Chef: Tony Hansson
Bitr. chef: Martin Wahlén

Områdeskansliet för medicin och farmaci ger stöd och service till studenter, ledning, forskare, lärare, teknisk och administrativ personal samt övriga verksamma vid vårt vetenskapsområde. Vi ger också stöd och service till vetenskapsområdets alla kommittéer.

Områdeskansliet är organiserat i fem enheter. Varje enhet leds av en enhetschef med ansvar för enhetens verksamhet.

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax
018-471 2000
Webbplats
http://medfarm.uu.se/omradeskansliet
Prefekt/motsv
Tony Hansson 018-471 1859

Anställda och övriga verksamma