3.11.3 Kansliet för teknik och naturvetenskap

Ingår som en del av Områdeskanslier

Tillförordnad kanslichef: Karin Berggren Bremdal

kanslichef-teknat@uu.se

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats
http://www.teknat.uu.se

Anställda och övriga verksamma