3.11.1.1 Enheten för forskningsstöd

Ingår som en del av Områdeskanslier

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma