3.11.2.1 Enheten för forskningsstöd

Ingår som en del av Områdeskanslier

Enheten för forskningsstöd vid kansliet för medicin och farmaci stödjer forskare och områdesledning i frågor som rör forskningsfinansiering, internationalisering, samverkan och forskningsinfrastruktur. Vi ansvarar dessutom för tjänstemannastödet till områdets kommittéer för samverkan och forskningsinfrastruktur. Vi ger även stöd vid uppstart och genomförande av nya centrumbildningar och prioriterade större forskningssatsningar.

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma