3.11.1 Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ingår som en del av Områdeskanslier

Kansliet bereder beslut och ger service till Rektor, områdes- och fakultetsnämnderna och till institutioner och övriga enheter inom vetenskapsområdet. Inom kansliets verksamhetsområde finns en områdesnämnd, sex fakultetsnämnder och ett trettiotal institutioner. Kansliet ansvarar för planering och uppföljning av forskning, utbildning och samverkan. Kansliet arbetar också med rekrytering av lärarpersonal, forskningsfinansiering och kommunikationsfrågor.

Kanslichef: Anna-Sofia Hedberg, tel. +46 18 4716982

Bitr. kanslichef: Magnus Ödman, tel. +46 18 4717992

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats
http://www.hum-sam.uu.se
Ekonomiadministration
Elin Tögenmark 018-471 1692
Katalogadministration
Maria Lindahl 018-471 1738
Personaladministration
Jennifer Holst 073-4697541018-471 4435

Anställda och övriga verksamma