3.11.2.2 Enheten för utbildningsstöd

Ingår som en del av Områdeskanslier

Enheten för utbildningsstöd ger administrativt stöd och verksamhetsstöd i frågor om utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt lika villkor och internationalisering. Vi medverkar i planering och uppföljning och arbetar med utbildnings- och kursplaner samt utbildningsinformation. Vi ger administrativt stöd i arbetet med kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning. Vi arbetar med avtal med regioner, sjukhus och kommuner vad gäller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt samverkar och samarbetar i utbildningsfrågor med dem och det omgivande samhället.

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma