3.11.2.3 Enheten för ledningsstöd

Ingår som en del av Områdeskanslier

Enhetschef: Martin Wahlén

Enheten för ledningsstöd stödjer vetenskapsområdets områdesnämnd, dess beredande och beslutande organ samt ledning. Utöver det hjälper vi personal och övrigt verksamma vid institutionerna inom vetenskapsområdet med information om pågående ärenden och processer. Vi hanterar bl.a. frågor om rekrytering av lärare, antagning som docent eller excellent lärare, befordringar, vetenskapsområdets ekonomi, verksamhetsplanering och uppföljning, centrumbildningar, remisser samt kommunikation.

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma