3.11.3.2 Enheten för forskningsstöd

Ingår som en del av Områdeskanslier

Enhetschef: Ylva Bäcklund

Enheten för forskningsstöd håller kontakt med de stora svenska forskningsfinansiärerna och ger information om utlysningar och nyheter till universitetets forskare och administratörer. Enheten arbetar också med forskningsansökningar inom EUs ramprogram och de som kräver central hantering, t ex Wallenbergstiftelserna, NIH och universitetsgemensamma ansökningar. Utöver ansökningsprocessen är enheten aktiv vid uppföljning och återrapportering, t ex strategiska forskningsområden, Linnémiljöer och starka forskningsmiljöer.

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma