3.5 Avdelningen för uppdragsutbildning

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
uppdragsutbildninguu.se
Webbplats
https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning
Avdelningschef
Ulrika Ljungman 018-471 7550
Skyddsombud
Pernilla Riben 018-471 1849
Katalogadministration
Pernilla Riben 018-471 1849

Anställda och övriga verksamma