3.1.5 Enheten för upphandling och inköp

Ingår som en del av Avdelningen för ekonomi och upphandling

E-post inköp: inkop@uu.se

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post
upphandlinguu.se

Anställda och övriga verksamma