3.1.3 Enheten för redovisning

Ingår som en del av Avdelningen för ekonomi och upphandling

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma