45 Uppsala University Holding Company

UU Invests uppgift är att på affärsmässiga grunder främja att kunskap och idéer inom, eller i samarbete med Uppsala universitet utvecklas kommersiellt. Detta kan ske i form av utvecklings- och/eller avknoppningsbolag som holdingbolaget stöttar med såddkapital och kompetens för att underlätta vägen mot en marknad. Tillsammans med forskare, stiftelser, bolag och privata ägare, äger UU Invest ett 40-tal startup-bolag som baseras på idéer från universitets olika vetenskapsområden. UU Invest AB ägs av staten och förvaltas av Uppsala universitet.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds v. 38, Innovation Hub, 75183 Uppsala
Postal address
Uppsala Science Park, 751 83 UPPSALA
Web page
https://uuinvest.se/

Employees (faculty, staff and other members)