31.1.6.1 Computing Education Research

Part of Department of Information Technology

Bitr. avdelningsföreståndare: Aletta Nylén

Contact information

Visiting address
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postal address
Box 337, 751 05 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)