31.1.9 Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

Part of Department of Information Technology

Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science (UPPMAX) är ett regionalt centrum för högpresterande datorsystem och högprestandaberäkningar (HPC). UPPMAX är ett av de centra som finns inom det nationella metacentret Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Finansieras av Uppsala universitet och SNIC.


Technical coordinator: Carl Nettelblad
Economy matters: Wiola Öhlund
Server room contact: Jessica Nettelblad

Contact information

Visiting address
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postal address
Box 337, 751 05 UPPSALA
Telephone
018-471 2768
E-mail
directoruppmax.uu.se
Web page
http://www.uppmax.uu.se/

Employees (faculty, staff and other members)