47.4 Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)

IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

Contact information

Visiting address
Kyrkogårdsg. 6
Postal address
Box 513, 751 20 UPPSALA
Telephone
018-471 7070
E-mail
ifauifau.uu.se
Web page
http://www.ifau.se

Employees (faculty, staff and other members)